Personal tools
You are here: Home EKKTT projektid Lihtlause semantiline analüüs Ressursid

Ressursid

Projekti raames loodud ressursid.

File Rätsepa korpus
Liikumislausete korpus (Rätsepa korpus) Tiger-XML formaadis