Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus EKKTT projektid
Navigeerimine
« Jaanuar 2021 »
Jaanuar
ETKNRLP
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 

EKKTT projektid

PROJEKTI NIMI
PROJEKTIJUHT
ASUTUS
Eestikeelne korpuspõhine kõnesüntees
Meelis Mihkla Eesti Keele Instituut
Eesti emotsionaalse kõne korpus
Hille Pajupuu Eesti Keele Instituut
Leksikograafi töökeskkond 
Ülle Viks Eesti Keele Instituut
Korpusepäring keeleveebis
Heiki-Jaan Kaalep Filosoft OÜ
Eestikeelse kõnetuvastuse meetodite uurimine ja arendamine
Tanel Alumäe Tallinna Tehnikaülikool
Kõne analüüs ja variatiivsuse mudelid 
Einar Meister
Tallinna Tehnikaülikool
Kõnekeele ressursid ja kõnetehnoloogia andmebaasid
Einar Meister Tallinna Tehnikaülikool
Eesti vanema kirjakeele elektroonilised kogud
Külli Habicht Tartu Ülikool
Tartu Ülikooli eesti kõnekeele audio- ja videokorpuse kogumine ja otsingutarkvara loomine
Tiit Hennoste Tartu Ülikool
Masintõlge 2
Heiki-Jaan Kaalep Tartu Ülikool
Veebipõhine interaktiivne keeleõpe ja selleks vajalikud ressursid 
Kristiina Praakli
Tartu Ülikool
Intelligentne kasutajaliides andmebaasidele
Mare Koit Tartu Ülikool
TÜ eesti keele tesauruse (eesti wordneti) täiendamine 
Heili Orav Tartu Ülikool
Eesti keele sõltuvusgrammatika arendamine ja osaliselt mittekorrektse eestikeelse teksti morfoloogiline ühestamine ja süntaktiline analüüs
Tiit Roosmaa Tartu Ülikool
Eesti keele spontaanse kõne foneetiline korpus 
Pire Teras Tartu Ülikool
Lihtlause semantiline analüüs 2
Haldur Õim Tartu Ülikool
VAKO - Eesti vahekeele korpuse keeletarkvara ja keeletehnoloogilise ressursi arendamine Pille Eslon
Tallinna Ülikool
Eesti keeleressursside keskus Tiit Roosmaa
Tartu Ülikool
Eesti fraseologismide elektroonilise alussõnastiku loomine Katre Õim
Eesti Kirjandusmuuseum
Nutika süvaveebi- ja veebiressursse kombineeriva infootsisüsteemi prototüüp
Peep Küngas
Tartu Ülikool
Automaatne parafraaside leidmine ning sõnade ja lühifraaside tõlkimine paralleelkorpuste abil
Maarika Traat
Tartu Ülikool
Eesti keele semantika ressursid ja vahendid
Neeme Kahusk
Tartu Ülikool
Piiratud loomuliku eesti keele mooduli prototüüp teadmushaldusplatvormidele  Martin Luts ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ
Eesti keele koondkorpuse esituse ja kasutusvõimaluste arendamine
 Kadri Muischnek  Tartu Ülikool
Masintõlge 1 Heiki-Jaan Kaalep Tartu Ülikool
Mitmesõnaliste verbide ja nende kokku-lahku kirjutamise vigade
äratundmine eestikeelsetes tekstides
Heiki-Jaan
Kaalep
Tartu Ülikool
Lihtlause semantiline analüüs 1 Haldur Õim Tartu Ülikool
Elektrooniliste teatmeteoste kasutajasõbralikud päringusüsteemid Jaak Vilo
Tartu Ülikool
Eestikeelne infodialoog arvutiga Mare Koit
Tartu Ülikool
Eesti kõnekeele korpuse kogumine ja translitereerimine
Tiit Hennoste
Tartu Ülikool
Süntaksianalüüsil põhinev keeletarkvara ning selle arendamiseks vajalikud keeleressursid Tiit Roosmaa
Tartu Ülikool
Reeglipõhine keeletarkvara Jan Villemson Tartu Ülikool
Eesti keele koondkorpus Kadri Muischnek Tartu Ülikool

 

 

Tegevused dokumentidega