Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus EKKTT projektid Raaltöödeldav eesti keel - RTEK Rakendusvõimalused, kasutuslood
Navigeerimine
« Jaanuar 2021 »
Jaanuar
ETKNRLP
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 

Rakendusvõimalused, kasutuslood

RTEK rakendusvõimaluste kaardistuse käigus koostatud OpunUP metoodikal põhinevate näidis-kasutuslugude lühikokkuvõtted.

1) KL-001: Semantilisel sarnasusel põhinev infootsing

Lühikirjeldus: blogisissekannete, wiki lehekülgede jms kokkuvõtted kirjutatakse piiratud loomulikus keeles, võimaldades seeläbi semantilist otsingut ja sisuliselt sarnaste dokumentide soovitusi kasutades semantilise sarnasuse algoritme.

Kasutuskohad: otsimootorid, soovitusmootorid (nt turismivaldkonnas), vikimootorid jms.

Kasutajate sihtrühm: veebis infot otsivad tavakasutajad või juriidilsed isikud, kes soovivad teha enda informatsiooni paremini kättesaadavaks (lisades CNL-is kirjeldused, haakub ka neljanda kasutuslooga)

Kasutuskohad: otsimootorid, soovitusmootorid (nt turismivaldkonnas), vikimootorid jm

Kasutajate poolt soovitud omadused:
"ettevaatav" (ennustav) redaktor, mis töötab mitte sõnapõhiselt (nagu enamik CNL redaktoreid) vaid sõltuvalt kasutaja soovitavast väljenduse tüübist (fakt, sündmus, olukorra muutus jms) pakub süsteem lause mustri, mida saab elementidega (sõnad) täita ning rekursiivselt laiendada alammustritega
võimalus luua "segasisu" (mixed content), so tekste, mis ei ole 100% piiratud loomulikes keeltes, vaid sisaldavad (nt mikroformaatidega märgendatud) piiratud loomulikes keeltes sisestatut kõrvuti loomulike keelte lausetega. See võimaldab iteratiivselt, veeb2 stiilis tekste rangemaks muuta: valdkonnaekspert sisestab loomulikus keeles laused/"poolpiiratud" (semi-correct CNL text) loomulikus keeles lauseid, piiratud loomulike keelte/ontoloogiate ekspert "piirab"/kitsendab neid'; reaalajas NER ja sõnatähendus ühestamise funktsionaalsus.

 

2) KL-002: Ontoloogiate haldus

Eesmärk on luua võimalused ontoloogiate haldamiseks valdkonnaekspertidele, kes ei ole formaalloogikaga kursis.

Eeltingimused

 • On olemas üldine, modulaarne ontoloogia. Üldises ontoloogias vastava valdkonna ontoloogia moodul, millele on vastavalt valdkonna ning onto ekspertile antud modereerimise õigus.
 • CNL
 • CNL editor
 • NL to CNL translator
 • CNL to OWL translator
 • Valdkonna ekspert oskab kirjutada CNLis

Peastsenaarium

 • Valdkonna ekspert loob enda valdkonna kohta käivad definitsioonid (NL-s)
 • NL to CNL translaator moodustab ette antud teksti põhjal esimese versiooni CNL-st
 • Translaator saab aru, kui viidetakse juba kirjeldatud mõistetle muudest valdkondades (otsib samase kirjapildiga sõnu muudest ontoloogia CNL-dest)
 • Valdkonna ekspert vajadusel redigeerib CNL ver 1.0. (valib soovitud vasted) > genereerib CNL ver 2.0
 • Masin teeb süntaksi kontrolli CNL ver 2.0.-le (alternatiiv : CNL ver 2.0. ei läbi kontrolli, läheb tagasi vald. Eksperti kätte parandamiseks)
 • Valdk. Ekspert kinnitab CNL ver 2.0.
 • CNL to OWL translaator tõlgib CNL ver 2.0. OWL-li või SKOS-i (luuakse OWL ver 1.0)
 • Onto ekspert saab endale sisendiks nii CNL ver 2.0. kui OWL ver 1.0.
 • Onto ekspert vajadusel redigeerib OWL 1.0 ning kinnitab selle
 • Ontoloogia on loodud (tulevikus uus UseCase, onto publitseerimine)

Järeltingimused

 • Loodud vastava valdkonna ontoloogia
 • Vastava valdkonna ontoloogia viitab kõrgema taseme ontoloogiale
 • Loodud ontoloogia ei ole vastuoluline

 

3) KL-003: Suhtlemine targa keskkonnaga kasutades RTEKi

Eesmärk on võimaldada lihtsamalt/paindlikumalt kasutada targa keskkonna (nt kodu-) automaatikat.

Tegutseja: isik, kes juhib või kontrollib automatiseeritud süsteeme (nt targa kodu elanik).

Eeltingimused

 • CNL
 • Raaltöödeldava eesti keele (CNE) toega automaatika juhtimisseade (ACU), mis võimaldab häältuvastust.
Peastsenaarium
 • Kasutaja annab ACU-le korralduse loomulikus keeles 
 • ACU annab kasutajale tagasiside, kuidas ta tõlkis NL lause CNLi 
 • Kasutaja parnadab/sisestab CNL-i lause/lauseosasid (piirata kasutajaõigustega mida tohib juurde sisestada, mõni tohib juurde sisestada klasse ontoloogiasse, mõni ainult indiviide, mõni ainult olemasoleva piires jne...)
 • Kasutaja kinitab korralduse
 • ACU loob vastavalt saadud korraldusele enda tegutsemise stsenaariumi. Näiteks kui tingimused on täidetud (rakendatakse valvesignalisatsioon), täidab ACU nõutud toimingud (nt saadetakse vastavasisuline signaal katlaruumi juhtimisseadmele).
Järeltingimused
 • Tekstil on kokkuvõtte CNL-ist
Märkused
 • Sihtrühmaks nii tavakasutaja (isik kes kasutab ACU süsteeme, näiteks "targa kodu elanik", kui ka ACU tootajd)


4) KL-004: Digitaalsete objektide kirjeldamine kasutades RTEKi

Eesmärk: Digitaalseid objekte kirjeldavate metaandmete lisamine piiratud loomulikus keeles.Kasutuskohad: blogide sissekanded, kasutajaprofiilid sotsiaalsetes võrgustikes, dokumendid, fotod, muud digitaalsed objektid (sh allikatest nagu näiteks Europeana www.europeana.eu). Digitaalsete objektide CNL-is kirjeldamisega luuakse eeldused informatsiooni leidmiseks ja kasutamiseks keelteüleselt. Potentsiaalselt on võimalik hõlbustada ja kiirendada online-teenuste pakkumist, mis kasutavad kvaliteetset masintõlget

Kasutajate sihtrühm: veebis infot otsivad tavakasutajad või juriidilsed isikud, kes soovivad teha enda informatsiooni paremini kättesaadavaks

Tegutseja/kasutaja: isik, kes omab õigust lisada/parandada/muuta metaandmed digitaalse objekti kohta.

Eeltingimused

 • CNL
 • CNL editor (lausete templated)
 • Kasutajal on vajalikud õigused metaandmete muutmiseks
 • Leht/portaal/infosüsteem, kus kasutaja tegutseb, võimaldab metaandmete lisamist, muutmist
 • Otsingu/soovitusalgoritmid, mis kasutavad CNLi

Päästik: Digitaalse objekti kirjeldamine selle leitavuse ja kasutatavuse tagamiseks

Peastsenaarium

 • Kasutaja avab metaandmete muutmiseks/lisamiseks vastava dialoogi akna/vormi
 • Kasutaja sisestab CNL-is lause
 • Keskkond kontrollib sisestatud lause süntaksi
 • Kasutaja kinitab lause
 • Keskkond salvestab metaandmed

Järeltingimused

 • Objektile on lisatud/objektil on muudetud metaandmed CNL-is
Tegevused dokumentidega