Personal tools
You are here: Home EKKTT projektid Eesti keele semantika ressursid ja vahendid Projekti kirjeldus

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärkideks on ühestatud sõnatähendusega korpus, käsitsi ühestamist hõlbustav tarkvara, eesti wordneti loomise tarkvara, ontoloogiatepõhise otsingu raamistik.

There are currently no items in this folder.