Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Uudised Vabavaralise eesti keele morfoloogiatarkvara arendamise projektide konkurss

Vabavaralise eesti keele morfoloogiatarkvara arendamise projektide konkurss

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja avaliku konkursi EKT programmist toetatavatele vabavaralise eesti keele morfoloogiatarkvara arendamise 2-aastastele projektidele. Taotlusi oodatakse digitaalselt (digiallkirjastatult) hiljemalt 29.12.2012.

Programmi raames finantseeritakse käesoleva avaliku konkursi korras vabavaralise morfoloogiatarkvara arendamist. Konkurss kuulutatakse välja 2-aastastele projektidele.

Morfoloogiatarkvara võimaldab sõna vormist lähtudes määrata selle sõna struktuuri (nt tüvi, järelliide, lõpp), sõnaliigi ja käände või pöörde. Oluliseks ja vajalikuks teeb morfoloogiatarkvara loomise asjaolu, et morfoloogilist analüüsi kasutatakse väga paljude teiste keeletehnoloogiliste ülesannete lahendamisel, näiteks
• lemmatiseerimises, mis seisneb käänatud sõna algvormi leidmises ja võimaldab sõnavormist sõltumatut teha sõnaotsingut (nt sõna "maja" otsingus leitaks ka sõnad "majja", "maju" jne);
• kõnesünteesis (nt elektroonsete tekstide lugemise süsteem nägemispuudega inimestele);
• kõnetuvastuse mudelite loomisel (nt kõnesalvestuste automaatne transkribeerimine);
• tekstist nimede ja terminite leidmisel;
• teksti süntaktilises analüüsis (vajalik õigekirjakorrektori ehk spelleri loomiseks);
• teksti semantilises analüüsis (vajalik inimene-masin suhtluses)

Jätkutaotlus projekti rahastamiseks tuleb vastavalt programmi juhtkomitee poolt kinnitatud vormile ja nõuetele esitada 2013. aasta lõpus koos eelnenud perioodi tegevus- ja rahastamisaruandega.

Taotlus peab lähtuma
1. riikliku programmi „Eesti keeletehnoloogia 2011-2017“ eeldustest ja eesmärkidest ning muudest tingimustest, mis on kirjas programmi tekstis;
2. programmi juhtkomitee poolt kinnitatud tarkvara spetsifikatsioonis ja taotlusvormis esitatud nõuetest.

Taotlus esitada elektroonselt (digiallkirjastatult) e-posti teel hella.suvi(at)hm.ee hiljemalt 29.12.2012.

Lisateave taotlejale: Kadri Vider, kadri.vider(at)ut.ee

Tegevused dokumentidega