Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Uudised EKT programm rahastas vabavaralise morfoloogiatarkvara projekti

EKT programm rahastas vabavaralise morfoloogiatarkvara projekti

20. mail 2013 kinnitas haridus- ja teadusminister riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia 2011-2017" alaeesmärgi "Tellitavad arendusprojektid" avaliku konkursi tulemused, millega eraldati 2013. aastal OÜ Filosofti kaheaastasele projektile "Vabavaraline morfoloogiatarkvara" 59 535.- eurot.

 

Eesti keeletehnoloogia programmi juhtkomitee otsustas tellida vabavaralise eesti keele formaalse morfoloogiakirjelduse ja sellele tugineva morfoloogilise analüüsi ja sünteesi tarkvara. Konkursiga otsiti loojat ja arendajat morfoloogiatarkvarale, mille moodulid võimaldaksid:

  • teostada sõnede morfoloogilist analüüsi (leida sõnele vastav lemma, sõnaliik, morfoloogilised kategooriad, morfoloogiline struktuur);
  • leida mitme võimaliku analüüsiga sõnedele lause- või dokumendikonteksti põhjal kõige tõenäolisem analüüs;
  • leida etteantud eestikeelsete sõnade (nt nimisõnad, verbid, omadussõnad) erinevad muutevormid;
  • otsustada, kas antud sõne on õigekeelne sõnavorm, ning leida etteantud sõnele sarnased õigekeelsed sõnavormid.

 

Kaheaastase projekti tulemusena saavad kõik soovijad kasutada vabavaralisena täiuslikemat eesti keele spellerit, ühestajat ja lemmatiseerijat ning vajadusel lõimida seda oma rakendustesse.

 

Konkursi tulemusel valiti morfoloogiatarkvara projekti täitjaks OÜ Filosoft.

 

Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 228, 20.05.2013 - Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia 2011-2017" alaeesmärgi "Tellitavad arendusprojektid" avaliku konkursi tulemuse kinnitamine.

 

Eesti keeletehnoloogia programmi koordinaator

 

Rait Talvik

rait.talvik@ut.ee

GSM: 56 495 530
Tegevused dokumentidega