Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Uudised Avati Eesti keeletehnoloogia riikliku programmi 2013. aasta taotlusvoorud

Avati Eesti keeletehnoloogia riikliku programmi 2013. aasta taotlusvoorud

Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS avati programmi 2013. aasta taotlusvormid. Taotluse, jätkutaotluse ja lõpparuande vormid sulguvad 15. märtsil 2013.

Haridus- ja teadusministri käskkirjaga avatud taotlusvooru kaudu finantseeritakse nelja programmi alaeesmärki:
1. tarkvaraprototüüpe loovad uurimus- ja arendusprojektid (projektide kestus kuni 4 aastat);
2. keeleressursse loovad projektid (projektide kestus kuni 4 aastat);
3. Eesti Keeleressursside Keskus;
4. integreeritud keeletarkvara ja selle rakendused (projektide kestus kuni 2 aastat). Selle alaeesmärgi projektitaotluse eelduseks on avaliku või erasektori partneri(te) olemasolu ja partneri(te) reaalselt mõõdetav panus. Kaasatav(ad) partner(id) ei saa programmist oma projektiga seotud tegevusele rahastust. Projektid peavad tooma laiemat kasu ja võimaldama tulemusi vabalt kasutada laiemas ringis, mitte tooma kasu ainult partneri(te)le endale (nt tarkvara juurutamine ainult oma süsteemis).

Taotlused peavad lähtuma programmi eeldustest ja eesmärkidest ning tingimustest, mis on kirjas taotlusjuhendis.

Programmi raames loodavad keeleressursid ja tarkvaraprototüübid on intellektuaalne omand, mille kasutamist erinevatel eesmärkidel (avalik kasutus, teadustöö, ärirakendus) reguleerivad eri tüüpi litsentsid. Loodud ressursse ja tarkvara hakkab haldama, kättesaadavaks tegema ning litsentsidega tegelema Eesti Keeleressursside Keskus.

Taotlusvooru raames esitavad 2012. aastal lõppenud projektid ka oma lõpparuanded.

Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kaudu (www.etis.ee). Taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts 2013. Tehniline tugi telefonil 7 300 373 või e-post etis@etag.ee, sisulised küsimused rait.talvik@ut.ee

Tegevused dokumentidega