Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Uudised Avanesid Eesti keeletehnoloogia riikliku programmi 2014. aasta taotlusvoorud

Avanesid Eesti keeletehnoloogia riikliku programmi 2014. aasta taotlusvoorud

2. detsembril 2013 avanesid Eesti keeletehnoloogia riikliku programmi 2014. aasta taotlusvoorud. Taotlusvoorud on avatud ning projekte võetakse vastu kuni 10. jaanuarini 2014.

Haridus- ja teadusministri käskkirjaga avati täna EKT programmi 2014. aasta voorud, millega rahastatakse nelja programmi alaeesmärki:

  1. tarkvaraprototüüpe loovad uurimus- ja arendusprojektid (projektide kestus kuni 4 aastat);
  2. keeleressursse loovad projektid (projektide kestus kuni 4 aastat);
  3. Eesti Keeleressursside Keskus;
  4. integreeritud keeletarkvara ja selle rakendused (projektide kestus kuni 2 aastat). Selle alaeesmärgi projektitaotluse eelduseks on avaliku või erasektori partneri(te) olemasolu ja partneri(te) reaalselt mõõdetav panus. Kaasatav(ad) partner(id) ei saa programmist oma projektiga seotud tegevusele rahastust. Projektid peavad tooma laiemat kasu ja võimaldama tulemusi vabalt kasutada laiemas ringis, mitte tooma kasu ainult partneri(te)le endale (nt. tarkvara juurutamine ainult oma süsteemis).
Projektitaotlused peavad lähtuma programmi eeldustest ja eesmärkidest, samuti tuleb projektide ettevalmistamisel tähele panna programmi 2014. aasta taotlusjuhendis

toodud nõudeid ja tingimusi. Alates antud taotlusvoorust on taotlemisprotseduuri ja tingimustesse sisse viidud võrreldes varasemate perioodidega väikeseid muutuseid - nii näiteks toimub taotlemine kaheetapiliselt. Kõik projektid esitatakse hindamiseks 10. jaanuariks 2014, millele järgneb tehnilise eelkontrolli voor, kus hinnatakse nt. projekti vastavust programmi nõuetele, taotlusjuhendi täitmist ning vajalike dokumentide olemasolu. Vajadusel saadetakse projekt tagasi täiendusteks ja parandusteks ning antakse tähtaeg puuduste likvideerimiseks.

Programmi raames loodavad keeleressursid ja tarkvaraprototüübid on intellektuaalne omand, mille kasutamist erinevatel eesmärkidel (avalik kasutus, teadustöö, ärirakendus) reguleerivad eri tüüpi litsentsid. Loodud ressursse ja tarkvara hakkab haldama, kättesaadavaks tegema ning litsentsidega tegelema Eesti Keeleressursside Keskus.

2013. aastal lõppevad projektid esitavad lõpparuandluse 2014. aasta esimesel poolel - täpsematest tähtaegadest lõpparuandlusega seoses informeeritakse projekte nii ETIS-e esilehe teate kui EKT infolisti kaudu.

Taotlejate nõustamiseks ning programmi tingimuste tutvustamiseks toimub 5. detsembril 2013 kell 11:00 Tartus, TÜ arvutiteaduste instituudis (ruumis 225) ka programmi infopäev. Infopäeva on võimalik jälgida ka Skype'i vahendusel - vastavast soovist palume teada anda rait.talvik@ut.ee

Projektitaotluste esitamine toimub Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kaudu (www.etis.ee). Taotluste esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2014. Tehniline tugi telefonil 7 300 373 või e-post etis@etag.ee, sisulised küsimused rait.talvik@ut.ee

Tegevused dokumentidega