Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Konverentsid EKKTT esimene konverents 2007 Riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)" konverentsi kava

Riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)" konverentsi kava

19-21 november 2007, TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn

19.nov - korpustepäev


9.00 algab registreerimine

9.45 Avamine: Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas

10.00 Jaak Vilo: EKKTT ülevaade (slaidid: pdf, ppt)

10.45 Peter Wittenburg, Max Plancki Psühholingvistika Instituut, Nijmegen: CLARINi projekti ülevaade

11.30 kohvipaus

12.00 Tiit Hennoste "Eesti kõnekeele korpuse kogumine ja translitereerimine" (slaidid: pdf, ppt)

12.30 Pire Teras "Eesti keele spontaanse kõne foneetiline korpus" (slaidid: pdf, ppt; helinäited)

13.00 Hille Pajupuu "Eesti emotsionaalse kõne korpus" (slaidid: pdf, ppt; helinäited)

13.30 lõuna

14.30 Külli Habicht "Eesti vanema kirjakeele elektroonilised kogud" (slaidid: pdf, ppt)

15.00 Kadri Muischnek "Eesti keele koondkorpus" (slaidid: pdf, ppt)

15.30 Heili Orav "TÜ eesti keele tesauruse (eesti wordneti) täiendamine" (slaidid: pdf, ppt)

16.00 kohvipaus

16.30 Heiki-Jaan Kaalep "Korpusepäring keeleveebis" (slaidid: pdf, ppt)

17.00 Einar Meister "Kõnekeele ressursid ja kõnetehnoloogia andmebaasid" (slaidid: pdf)

17.30 Foneetika ja kõnetehnoloogia labori uue salvestusruumi külastus

18.00 kokteil


20.nov - kirjaliku keele tehnoloogia päev


10.00 Heiki-Jaan Kaalep "Masintõlge I" (slaidid: pdf, ppt)

10.30 Kaili Müürisepp "Süntaksianalüüsil põhinev keeletarkvara ning selle arendamiseks vajalikud keeleressursid" (slaidid: pdf)

11.00 Haldur Õim "Lihtlause semantiline analüüs" (slaidid: pdf, ppt)

11.30 kohvipaus

12.00 Jaak Pruulmann-Vengerfeldt "Reeglipõhine keeletarkvara" (slaidid: pdf)

12.30 Ülle Viks, Andres Loopmann, Indrek Hein "Leksikograafi töökeskkond" (slaidid: pdf, ppt)

13.00 Jaak Vilo "Elektrooniliste teatmeteoste kasutajasõbralikud päringusüsteemid" (slaidid: pdf, pdf(x6))

13.30 lõuna

14.30 Maarika Teral, Ingrid Rummo "Veebipõhine interaktiivne keeleõpe ja selleks vajalikud ressursid" (slaidid: pdf, ppt)

15.00 Heiki-Jaan Kaalep "Mitmesõnaliste verbide ja nende kokku-lahku kirjutamise vigade äratundmine eestikeelsetes tekstides" (slaidid: pdf, ppt)

15.30 Pille Eslon "Eesti vahekeele korpuse hetkeseis ja arengusuunad" (slaidid: pdf, ppt)

16.00 kohvipaus

18.00 õhtusöök Glehni lossis


21.nov - suulise keele tehnoloogia päev


10.00 Einar Meister "Kõne analüüs ja variatiivsuse mudelid" (slaidid: pdf)

10.30 Meelis Mihkla "Eestikeelne korpuspõhine kõnesüntees" (slaidid: pdf, ppt)

11.00 kohvipaus

11.30 Tanel Alumäe "Eestikeelse kõnetuvastuse meetodite uurimine ja arendamine" (slaidid: pdf)

12.00 Mare Koit "Eestikeelne infodialoog arvutiga" (slaidid: pdf, ppt)

12.30 lõuna

13.30 Markku Mäenpää, Eesti Arengufondi Investeeringute divisjoni juht "Are Ideas Enough?"

          Ettevõtte käivitamise protsess riskikapitali seisukohast näpunäiteid tulevastele ettevõtjatele.

14.00 Diskussioon (slaidid: pdf)

15.00 Lõpetamine, kohv

Tegevused dokumentidega