Personal tools
You are here: Home Konverentsid EKT teine konverents (2014) Eesti keeletehnoloogia konverents 2014 AJAKAVA

Eesti keeletehnoloogia konverents 2014 AJAKAVA

EKT teise konverentsi (23-24. aprillil 2014 Tallinnas) kava.

 

K 23. aprill (ITK, Raja 4C, Tallinn)

9:30-10:00 Kogunemine, registreerumine ja tervituskohv
10:00-10:20 Konverentsi avasõnad
Jaak Vilo, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja
10:20-10:50 Ülevaade EKT programmist ja tulemustest
Kadri Vider, Eesti Keeleressursside Keskuse juht
10:50-11:05 Riigi ootused keeletehnoloogia programmile
Indrek Reimand, HTM-i kõrghariduse ja teaduse asekantsler
 11:05-11:20  Keeletehnoloogia keelepoliitika osana
Piret Kärtner, HTM-i keeleosakonna juhataja
 11:20-11:45  Riigi infosüsteemid ja keeletehnoloogia
Uuno Vallner, MKM-i Infotehnoloogia arhitektuuri talituse juhataja
11:45-12:00 Kohvipaus
12:00-13:00 Arutelugrupid eesti keeletehnoloogia tuleviku üle — sisend keeletehnoloogia strateegia arendamisse. Toimub kolm paralleelset töögruppi:
  Arutelugrupp 1: Millele riik peaks keeletehnoloogia toetamisel tähelepanu pöörama ja kuhu ressursse investeerima?
  Arutelugrupp 2: Millised on "valged laigud" ja "mustad augud" eesti keeletehnoloogias — täitmata eeldused, mis takistavad "Eesti keele arengukava" eesmärkide saavutamist?
  Arutelugrupp 3: Millised peaksid olema EKT programmi tellitavate arendustööde prioriteedid?
13:00-14:00 Lõunapaus (lõunasööki konverentsi poolt ei pakuta — tuleb
leida omal käel)
14:00-14:20 Kõne ja teksti emotsionaalsuse statistilised mudelid Hille Pajupuu
 14:20-14:40 Eestikeelse dialoogi pragmaatika analüsaator (toimuvad ka demoesitlused) Raul Sirel, Sven Aller, Olga Gerassimenko
 14:40-15:00 Vahendid teksti mitmekihiliseks
märgendamiseks
(rakendatuna Koondkorpusele)
Kadri Muischnek, Kaili Müürisep
 15:00-15:20 Semantika vahendid eesti keelele Neeme Kahusk
 15:20-15:40 Audiovisuaalse kõnesünteesi prototüüp Einar Meister
 15:40-16:00 Kõnetuvastus Tanel Alumäe
16:00-16:20 Kohvipaus
16:20-16:40 Kõnesünteesiliidesed
Meelis Mihkla
 16:40-17:00 Mallipõhine faktituletus tekstikorpustest Sven Laur
 17:00-17:20 E-keelenõu
Arvi Tavast
 17:20-17:40 Subtiitrite helindamise ja tele-eetrisse
edastamise tarkvaralahendus
Meelis Mihkla
 17:40-18:00 Eestikeelsete dialoogsüsteemide
loomise raamistik
Margus Treumuth

 

N, 24. aprill (EKI, Roosikrantsi 6, Tallinn)

9:30-10:00 Kogunemine, registreerumine ja tervituskohv
10:00-10:15
ERÜ 13. kevadkonverentsi avasõnad
Margit Langemets
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Urmas Sutrop Eesti Keele Instituudi direktor
10:15-10:40 Eesti Keeleressursside Keskus
Kadri Vider
 10:40-11:05 Kõne- ja multi-modaalsed korpused
Einar Meister
 11:05-11:30 Eesti keele spontaanse kõne foneetilise
korpuse arendused

Pire Teras
11:30-11:45 Kohvipaus
11:45-12:10 Lühendid ja terminid meditsiinitekstides
Heiki-Jaan Kaalep
 12:10-12:35 Suulise eesti keele audiovisuaalse
suhtluskorpuse kogumine ja
päringusüsteemi arendamine
Tiit Hennoste
 12:35-13:00 Uued ressursid masintõlkes
Heiki-Jaan Kaalep
13:00-14:00 Lõunapaus (lõunasööki konverentsi poolt ei pakuta — tuleb leida omal käel)
14:00-14:25 Võru ja seto keelekorpus
Sulev Iva
 14:25-14:50 Tekstide sündmus- ja ajastruktuuri
märgendamisest TimeML raamistikus
(ERÜ konverentsi ettekanne)
Siim Orasmaa
 14:50-15:15 Eesti avatud rööpkorpus
Martin Luts
 15:15-15:40 Andekusega seonduv mõistestik ja seda
tähistav sõnavara teaduskirjanduses ja
üldkeeles (ERÜ konverentsi ettekanne)
Halliki Põlda
15:40-15:55 Kohvipaus
15:55-16:20 Eesti Wordnet'i täiendamine
Heili Orav
16:20-16:45 Testmustrid Wordnet'i tüüpi sõnastike
hindamiseks (ERÜ konverentsi
ettekanne)
Ahti Lohk, Leo
Võhandu
16:45-17:40 Plenaar (juhataja Urmas Sutrop)  
  TEACHING WRITING IN L1 SECONDARY EDUCATION: LEARNING TO WRITE, AND WRITING TO LEARN (ERÜ konverentsi plenaarettekanne)
Gert Rijlaarsdam
University of
Amsterdam