Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Konverentsid EKT teine konverents (2014)

Eesti keeletehnoloogia konverents 2014

Taaskord toimub riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia 2011-2017" konverents, sedakorda 23-24. aprillil ja Tallinnas.

Konverents on osalejatele tasuta, kuid palume ennast MÖLLIDA.

EKT 2014 konverentsi plakatKonverents algab 23. aprillil Eesti Infotehnoloogia Kolledžis (Raja 4C, Tallinn), kus päeva fookuses on tarkvaraprojektide tutvustused ja arutelud keeletehnoloogia strateegia üle.

Järgmisel päeval, 24. aprillil toimub konverents koos rakenduslingvistika kevadkonverentsiga Eesti Keele Instituudis (Roosikrantsi 6, Tallinn), kus räägitakse keeleressurssidest ja Eesti Keeleressursside Keskuse tegevusest.

Rööpselt EKT projektide ettekannetega/tutvustustega toimuvad ka muud ERÜ konverentsi ettekanded (vt. täpsemalt ERÜ programmist - http://www.rakenduslingvistika.ee/index.php?view=content&id=2).

Registreerimisel tuleb märkida, millistest konverentsi päevadest on soov osa võtta, samuti tuleb registreerimisel valida arutelugrupp/teema, milles kaasa lüüa soovitakse (inimeste arv ühes grupis on piiratud). Osalemine konverentsil on tasuta.

Konverentsi ajakava juurde.

Laadi endale ka konverentsi ajakava!

 

Konverentsil üles astumine on kohustuslik kõikidele käimasolevatele EKT projektidele. Projektide ülevaateid koondav kogumik on vabalt alla laetav.

Creative Commonsi litsents
Kogumik http://www.keeletehnoloogia.ee/konverentsid/ekt-teine-konverents-2014/failid/ekt-2014-konverentsi-teeside-kogumik EKT 2014. Riikliku programmi Eesti keeletehnoloogia (2011–2017) teine konverents on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Attribution-NoDerivatives 4.0 Rahvusvaheline litsents.

NB! PALVE ETTEKANNETE TEGIJATELE

Konverentsil ette kantud esitluse faili palume ettekandjatel saata (soovitavalt pdf formaadis) EKT programmi koordinaatorile aadressil rait.talvik@ut.ee
Ettekanded pannakse üles konverentsi kodulehele, lingituna teie ettekande pealkirja külge. Vaikimisi tohib ettekandeid kasutada CC-BY-ND (autorile viitamise kohustus + teose muutmise keeld) litsentsi alusel. Kui ettekande kasutamise kohta on autoril kitsendavaid tingimusi, palume neist teada anda.

 

Täpsem ja täiendav info: Rait Talvik (Eesti keeletehnoloogia programmi koordinaator), rait.talvik@ut.ee, taskutelefon: 56 495 530

Tegevused dokumentidega