Personal tools
You are here: Home Konverentsid EKT esimene konverents (2012)

EKT esimene konverents

Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia 2011-2017" esimene konverents toimus 2.-3. oktoobril Tartus, AHHAA keskuses.

yhisplakat.pngEKT aruandekonverentsil esinemine on kohustuslik kõikidele programmist rahastatavatele projektidele. Kahe päeva jooksul said keeletehnoloogia huvilised põhjaliku ülevaate Eesti keeletehnoloogia hetkeseisust.

Esimesel konverentsipäeval tutvustati ka vastselt avaldatud META-NETi Valge Raamatu sarja Euroopa keeltest digiajastul ja peeti Aleksei Kelli, Peeter P. Mõtsküla, Triin Tuuliku ning Liina Jentsi osalusel keeleressursside õiguslikest aspektidest avatud seminari, mille ettekannete slaidid on samuti saadaval konverentsi kodulehel.

Konverentsiks koostati teesikogumik, mis on allalaetav pdf-failina. Esinejate ettekannete slaidid on lingitud ajakavas ettekannete pealkirjade külge.

Konverentsile järgnes vahetult 4.-5. oktoobril teine tähtis üritus samas kohas: V rahvusvaheline konverents "Human Language Technologies — The Baltic Perspective" ehk HLT2012.


KONVERENTSI AJAKAVAteisipäev, 2. oktoober 2012

10.10-10.30

avatakse registreerimine ja pakutakse kohvi


10.30-11.00

konverentsi avamine, META-NETi algatuste ja keeleraportite esitlus

Jaak Vilo, Kadri Vider

11.00-14.00

avatud seminar „Keeleressursside õiguslikud aspektid“Rahvusvaheline koostöö keeleressursside arendamisel ja kasutamisel

Kadri Vider


Keeleressursside arendamise õiguslikud väljakutsed ja võimalused

Aleksei Kelli


CC ja teiste tüüplitsentsilepingute kasutamise head ja vead

Peeter P. Mõtsküla

12.15-12.30

kohvipausLitsentseerimise olemus ja sellega kaasnevad ohud

Triin Tuulik

13.00-14.00

Paneeldiskusioon keeleressursside loomisest ja kasutamisest

Panelistid Kadri Vider, Peeter P. Mõtsküla, Triin Tuulik ja Liina Jents. Modereerib Aleksei Kelli

14.00-15.00

lõunapaus


15.00-17.00

ettekanded, juhatab Kadri Muischnek


15.00-16.00

Eesti Keeleressursside Keskus

Kadri Vider, Krista Liin, Margus Treumuth, Neeme Kahusk

16.00-16.20

Võru ja seto keelekorpus

Sulev Iva

16.20-16.40

Eesti keele spontaanse kõne foneetilise korpuse arendused

Pärtel Lippus

16.40-17.00

Eesti-prantsuse paralleelkorpus

Madis Jürviste

17.00-18.30

kohvipaus diskussioonideks, kohtumisteks


kolmapäev, 3. oktoober 2012

10.30-11.30

ettekanded, juhatab Hille PajupuuKõnetuvastus

Tanel Alumäe


Audiovisuaalse kõnesünteesi prototüüp

Einar Meister


Kõnesünteesiliidesed

Meelis Mihkla

11.30-12.30

kohvipaus + postrid, juhatab Arvi TavastUued ressursid masintõlkes

Heiki-Jaan Kaalep


Semantika vahendid eesti keelele

Neeme Kahusk

Autentse meditsiinikeele korpuse alusel radioloogia elektroonse piltsõnastiku koostamine

Eola Valdre

 Eesti avatud paralleelkorpus

Martin Luts


Subtiitrite helindamise ja tele-eetrisse edastamise tarkvaralahendus

Meelis Mihkla

12.30-13.30

ettekanded, juhatab Einar MeisterEestikeelse dialoogi pragmaatika analüsaator

Mare Koit


Eestikeelsete dialoogsüsteemide loomise raamistik

Margus Treumuth


Mallipõhine faktituletus tekstikorpustest

Timo Petmanson

13.30-15.00

lõunapaus


15.00-16.00

ettekanded, juhatab Heiki-Jaan KaalepVahendid teksti mitmekihiliseks märgendamiseks (rakendatuna Koondkorpusele)

Kadri Muischnek


Leksikograafi töökeskkonna modifitseerimine

Arvi Tavast


Eesti Wordnet'i täiendamine

Heili Orav

16.00-16.30

kohvipaus


16.30-17.30

ettekanded, juhatab Tanel AlumäeKõne ja teksti emotsionaalsuse statistilised mudelid

Hille Pajupuu


Kõne- ja multi-modaalsed korpused

Einar Meister


Suulise eesti keele audiovisuaalse suhtluskorpuse kogumine ja päringusüsteemi arendamine

Tiit Hennoste

17.30-18.00

konverentsi lõpetamine


20.00 -

EKT2012 ja HLT2012 osalejate pidulik kohtumine AHHAA näitustesaalis