Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Juhtkond

EKT juhtkomitee koosseis

Juhtkomitee:

  • ülesandeks on analüüsida keeletehnoloogia arengut Eestis ning kogu maailmas
  • töötab välja programmi taotlusvormid ning
  • otsustab igal aastal eraldi, milliste alaeesmärkide taotlusvoorud avada
  • jaotab programmi alaeesmärkidele eraldatud vahendid konkursi korras või sihtotstarbeliselt Eesti Keeleressursside Keskuse tööks tegevuskava alusel
  • vastutab programmi eesmärkide täitmise eest ja jälgib, et programmi vahendeid kasutataks sihipäraselt. Selleks kasutab juhtkomitee laiapõhjaliselt ekspertide abi.
  • moodustab konkreetsete ülesannete lahendamiseks töörühmasid.

 

 

EKT koordinaator: Rait Talvik

E-mail: rait punkt talvik ät ut punkt ee

 

Info juhtkonna liikmetele.
Tegevused dokumentidega