Personal tools
You are here: Home EKT projektid Vahendid teksti mitmekihiliseks märgendamiseks (rakendatuna Koondkorpusele) Kollokatsioonide pingeread Tasakaalus korpuse põhjal

Kollokatsioonide pingeread Tasakaalus korpuse põhjal

asuvad http://www.cl.ut.ee/ressursid/sagedased_kollokatsioonid/