Personal tools
You are here: Home EKT projektid Vahendid teksti mitmekihiliseks märgendamiseks (rakendatuna Koondkorpusele) CG reeglipõhise morfoloogilise ühestajaga märgendatud Koondkorpus

CG reeglipõhise morfoloogilise ühestajaga märgendatud Koondkorpus

CG reeglipõhise morfoloogilise ühestajaga märgendatud Koondkorpuse suurus pakituna on 1,8 GB. Pärast Eesti Keeleressursside Keskuse serverisüsteemi ümberkorraldamise lõppu pannakse korpus sinna välja. Seni palume kasutada soovijatel kirjutada Kadri.Muischnek@ut.ee

CG reeglipõhise morfoloogilise ühestajaga märgendatud Koondkorpuse suurus pakituna on 1,8 GB. Pärast Eesti Keeleressursside Keskuse serverisüsteemi ümberkorraldamise lõppu pannakse korpus sinna välja. Seni palume kasutada soovijatel kirjutada Kadri.Muischnek@ut.ee