Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus EKT projektid Subtiitrite helindamise ja tele-eetrisse edastamise tarkvaralahendus

Subtiitrite helindamise ja tele-eetrisse edastamise tarkvaralahendus

 

 

Asutus: Eesti Keele Instituut,  Eesti Rahvusringhääling ja Eesti Pimedate Liit

 

Projektijuht: Meelis Mihkla, meelis.mihkla@eki.ee

 

Meeskond: Indrek Hein, Indrek Kiissel, Artur Räpp, Risto Sirts

 

Projekti vajadus ja taust:

 

Projekti eesmärk on vastavuses Meediateenuste seaduse §23 ja §60 ning ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, mis kohustavad massimeedia teenuseid puuetega inimestele kättesaadavaks tegema. Subtiitrite helindamise teenuse peamiseks sihtgrupiks on nägemispuude või tavakirjas teksti lugemist takistava puudega inimesed. Kuid lisaks neile on helindamisteenuse võimalikud kasutajad ka eakad, lapsed ja näiteks eesti keele õppijad. Ühisprojekti on kaasatud Eesti Keele Instituut, Eesti Rahvusringhääling ja Eesti Pimedate Liit. Projekt on loogiliseks jätkuks EKKTT projektile “Eestikeelne korpuspõhine kõnesüntees“ ja EKT projektile „Kõnesünteesiliidesed“.

 

Projekti eesmärgid:

 

Subtiitrite helindamise ning tele-eetrisse edastamise tarkvaralahenduse eesmärk on televisioonis kasutatavate subtiitrifailide alusel kõnesüntesaatoriga helifailide genereerimine ning eraldi helikanalis digitelevisiooni eetrisse edastamine.

 

Projekti planeeritud tulemused:

 

Subtiitrite helindamise tarkvaralahendus koosneb kahest loogilisest komponendist:

 

1) subtiitrite helindamise toimetamise tarkvara, mille sisendiks on STL vormingus subtiitrifail ning väljundiks ajakooditäpne helifail (WAV või MP3)

 

2) subtiitri- ja helifailide haldamise, eetrisse planeerimise ning eetrisse edastamise tarkvara

 

Tarkvaralahenduse esimese komponendi arendab Eesti Keele Instituut ning teise komponendi Eesti Rahvusringhääling. Koostöös juurutatakse reaalselt töötav lahendus, võttes arvesse subtiitrite helindamise teenuse sihtgrupi vajadusi.

 

Projekti 2012. a tulemused:

 

1. Valminud on subtiitrite helindamise tarkvaralahenduse funktsionaalsuse ning toimimise töö- ja andmevoogude üksikasjalik kirjeldus .

 

2. Loodud on binaarse subtiitrite faili STL automaatne teisendaja ajakoodidega tekstifailiks ja tekstifaili põhjal subtiitritega sünkroonse helifaili genereerija.

 

3. Proovifilmidele ja –saadetele on genereeritud subtiitrite alusel erinevaid sünteeshääli, mis on miksitud programmiheliga videofailidesse.

 

4. Proovifilmide helindamist testiti, et leida sobivaim sünteeshääl ja lugemiskiirus.

 

5. Loodi tekstianalüsaator võõrnimede ja lühendite tuvastamiseks. Eesti Keele Instituudis ja Eesti Rahvusringhäälingus on kokku lepitud võõrnimede transkriptsioonireeglites. Võõrnimede hääldusbaasi haldamiseks on loodud toimetaja liides.

 

Projekti 2013. a tulemused:


 

1. Viimistleti EKI ja ERR-i Tarkvara moodulite koostööd andmevoogude sünkroniseerimise ja helifailide eetrisse planeerimise osas.

 

2. Täiendati võõrnimede ja lühendite andmebaasi http://heli.eki.ee/koduleht/programmid/mate/sonastik.php; mis sisaldas aasta lõpuks ligi 50000 kirjet ning üle 10000 võõrnimel on eestikeelne hääldusvaste.

 

3. Sünteesimoodulit täiustati ühes plaanis olevate kõnevoorude markeerimisega, muutes automaatselt kõnevoorudes sünteeshääle parameetreid.

 

4. Täiustati subtiitrite teksti eeltöötluse morfoloogilise analüüsi moodulit.

 

5. EPL testis proovifilmide ja -saadete subtiitrite helindamist ja süsteemi funktsionaalsust ning fikseeris hääldusvigasid võõrnimedes.

 

6. Alates 2013. aasta juunist rakendus subtiitrite helindamise süsteem ERR-is pidevasse töörežiimi ning Eesti Televisiooni telekanalite (ETV ja ETV2) võõrkeelsete saadete ja filmide jälgimisel on võimalik lisahelikanali kaudu kuulata helindatud subtiitreid.

SUBTIITRITE HELINDAMISE TARKVARAPAKETT on kättesaadav Eesti Keele Instituudi kodulehel http://heli.eki.ee/koduleht/index.php/rakendused

 

Tegevused dokumentidega