Personal tools
You are here: Home EKT projektid Mallipõhine faktituletus tekstikorpustest Prototüüplahenduse lähtekood

Prototüüplahenduse lähtekood

Prototüüplahenduse ehitamiseks vajalik lähtekood. Projekti lõppedes lisame siia ka põhjalikuma kasutusjuhendi ning näited, kuidas komponenti kasutada.

There are currently no items in this folder.