Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus EKT projektid Leksikograafi töökeskkonna modifitseerimine Projekti seis septembris 2012

Projekti seis septembris 2012

Projekti alguseks oli EELex töötav vabavaraline sõnastikusüsteem, milles hallati 25 sõnastikku (EKI-s ja mujal) ja mis täitis oma kasutajate põhivajadused. Nüüdseks (september 2012) on sõnastike arv kasvanud 48-ni, sh 7 oskussõnastikku. Sõnastike arvu kiiret suurendamist takistanud asjaolud on kõrvaldatud järgmisel viisil:
 • Süsteem on ümber kirjutatud brauserisõltumatuks, välja arvatud harva vajaminevad funktsioonid: skeemieditor, morfoloogia lisamine ja automaatne klaviatuurivahetus. EELexi väga vanade versioonidega loodud sõnastikele saab brauserisõltumatust rakendada pärast nende korrastamist.
 • EELexist on nüüd saadaval kasutaja enda serverisse installitav versioon (http://eelex.eki.ee/pub/Install/eeLex/eeLex_pakk_02juun11.tgz) ja olemas ka esimene kasutaja.
 • Süsteemi dokumentatsioon on värskendatud ja lisatud EELexi kodulehele.
 • Uue sõnastiku lisamine ja võimaliku olemasoleva materjali importimine ei vaja enam arendaja sekkumist.
 • Mõistepõhiste struktuuride võimaldamiseks on sõnastiku lähtekeel viidud baasistruktuurist vaate parameetriks.
 • Uute sõnastike baasistruktuuride ühtlustamise eesmärgil on loodud standardskeemid.

Eesti keele toe ning viidete ja päringute funktsionaalsuse osas on tehtud järgmised arendused:

 • Morfoloogia andmebaasi (MAB) esialgne struktuur on valmis. Andmed lisamise järjekorras: tüvebaas, vormierandid, palatalisatsioon ja sõnamoodustuse andmed.
 • Päringuvõimaluste laiendus EELexis: sama märksõna teistes sõnastikes, märksõna ühendid, link Google’i või teiste sõnastike veebiversioonide päringusse.
 • Komplekspäring (kompromiss x-path’i ja mugava kasutajaliidese vahel) võimaldab teha keerukamaid päringuid: korraga mitut tunnust, otsingupiirkonna valik jm.

Taotluses lubatule lisaks on tehtud järgmised arendused:

 • xmlStats on EELexi kõrvale loodud (pea)toimetaja tööriist sõnastiku XML faili analüüsimiseks ja kontrollimiseks ning skeemi otstarbekuse kohta järelduste tegemiseks.
 • Osasõnastiku loomise vahend. Osasõnastiku genereerimine on mõeldud selleks, et võtta olemasolev rikkaliku infoga sõnastik taaskasutusse, luues temast mitmeid uusi, kitsama teemaga sõnastikke.
Tegevused dokumentidega