Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus EKT projektid

EKT projektid

PROJEKT
PROJEKTI NIMI
PROJEKTIJUHT
ASUTUS KESTUS

EKT1

Kõne ja teksti emotsionaalsuse statistilised mudelid

Hille Pajupuu

Eesti Keele Instituut

2011-2014

EKT20

Kõnesünteesiliidesed

Meelis Mihkla

Eesti Keele Instituut

2011-2014

EKT24

Leksikograafi töökeskkonna modifitseerimine

Arvi Tavast

Eesti Keele Instituut

2011-2012

EKT19

Eesti-prantsuse paralleelkorpus

Antoine Chalvin

Eesti-Prantsuse Leksikograafiaühing

2011-2012

EKT17

Audiovisuaalse kõnesünteesi prototüüp

Einar Meister

Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut

2011-2014

EKT18

Kõnetuvastus

Tanel Alumäe

Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut

2011-2014

EKT3

Kõne- ja multi-modaalsed korpused

Einar Meister

Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut

2011-2014

EKT2

Eesti Wordnet'i täiendamine

Heili Orav

Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond

2011-2014

EKT4

Eesti keele spontaanse kõne foneetilise korpuse arendused

Pire Teras

Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond

2011-2014

EKT6

Autentse meditsiinikeele korpuse alusel radioloogia elektroonse piltsõnastiku koostamine

Eola Valdre

Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond

2011-2014

EKT8

Suulise eesti keele audiovisuaalse suhtluskorpuse kogumine ja päringusüsteemi arendamine

Tiit Hennoste

Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond

2011-2014

EKT10

Eesti Keeleressursside Keskus

Kadri Vider

Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond

2011-2014

EKT11

Uued ressursid masintõlkes

Heiki-Jaan Kaalep

Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond

2011-2013

EKT12

Semantika vahendid eesti keelele

Neeme Kahusk

Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond

2011-2014

EKT22

Mallipõhine faktituletus tekstikorpustest

Sven Laur

Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond

2011-2013

EKT5

Eestikeelse dialoogi pragmaatika analüsaator

Mare Koit

Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond

2011-2013

EKT7

Vahendid teksti mitmekihiliseks märgendamiseks (rakendatuna Koondkorpusele)

Kadri Muischnek

Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond

2011-2014

EKT13

Võru ja seto keelekorpus

Sulev Iva

Võru Instituut

2011-2014

EKT35 Eesti avatud paralleelkorpus
Margit Kurm
 Tilde Eesti OÜ
 2012-2014
EKT37 Subtiitrite helindamise ja tele-eetrisse edastamise tarkvaralahendus
Meelis Mihkla
 Eesti Keele Instituut  2012-2013
EKT38 Eestikeelsete dialoogsüsteemide loomise raamistik Margus Treumuth  Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond  2012-2014

 

 

Tegevused dokumentidega