Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Riiklik programm "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)"

Riiklik programm "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)"

Riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)” (EKKTT) peaeesmärgiks on eesti keele keeletehnoloogilise toe arendamine tasemele, mis võimaldab eesti keelel edukalt toimida tänapäeva infotehnoloogilises valdkonnas, samuti keeletehnoloogia infrastruktuuri ajakohastamine. Programmi alaeesmärkideks on keeletarkvara ja keeletehnoloogiliste ressursside arendamine. Vaata ka EKKTT programmi üksikasjalikku kirjeldust, mis on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

EKKTT riiklik programm  (RP) rahastas keeletehnoloogiaalast teadus- ja arendustegevust alates ressursside loomisest kuni keeletehnoloogiliste rakenduste prototüüpide loomiseni. Põhjendatud vajaduse korral võis programmi raames rahastada ka eeluuringuid. Programmi tulemusena tekkinud intellektuaalne omand on avalik omand.

EKKTT raames finantseeritud projektide nimekirja leiate EKKTT projektide leheküljelt.

Eesti keele keeletehnoloogilise toe analüüsid

Peale programmi lõppu viis SA Archimedes Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel läbi programmi sihtevalveerimise, mille raportis loetakse programm suures osas kordaläinuks, kuid tuuakse välja ka tegurid ja tulemused, mida edaspidi hoolikamalt arvestada.

Sihtevalveerimisega rööpselt valmisid peale programmi lõppu veel kaks olulist ülevaadet, mis käsitlevad eesti keele keeletehnoloogilise toe olukorda 2011. aasta alguse seisuga:

1) Eesti keele arendamise strateegia 2004–2010 elluviimine - tegu on Eesti keelenõukogu poolt koostatud seireraportiga Eesti keele arendamise strateegia (2004-2010) elluviimise kohta, milles on antud ka hinnang eesti keele keeletehnoloogilise toe arendamisele, mille üheks osaks oli ka riiklik programm „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006−2010);

2) META-NET valge raamatu sarja väljaanne "Eesti keel digiajastul" käsitleb laiemalt Eesti keelt ja selle seisundit tänapäeva infoühiskonnas ning hõlmab lisaks keeletehnoloogia vahendite ja ressursside kvantiteedile ka nende kvaliteeti, kättesaadavust, ühilduvust, jätkusuutlikkust jms.

 

Tegevused dokumentidega