Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus

Riiklik programm "Eesti keeletehnoloogia (2011-2017)"


Lehekülg keeletehnoloogia.ee uueneb. Alates 6.10.2014 ei saa sellele lehele enam muutusi teha, vaid muutused tehakse uuenenud leheküljele, see jääb mõneks ajaks käima kui http://vana.keeletehnoloogia.ee

Riikliku programmi „Eesti keeletehnoloogia 2011-2017” (EKT) peaeesmärgiks on kooskõlas „Eesti keele arengukavaga aastateks 2011–2017“ saavutada Eestis keeletehnoloogiline tase,

mis võimaldab eesti keelel edukalt toimida tänapäeva infotehnoloogilises maailmas.

Programm rahastab keeletehnoloogiaalast teadus- ja arendustegevust alates ressursside loomisest kuni keeletehnoloogiliste rakenduste prototüüpide loomiseni.

 

Eesti keeletehnoloogia jätkusuutliku taseme saavutamiseks rahastatakse programmi kaudu projekte ja suunatud tegevusi viies alaeesmärgis:

  1. Tarkvaraprototüüpe loovad uurimus- ja arendusprojektid;
  2. Keeleressursse loovad projektid;
  3. Eesti Keeleressursside Keskus;
  4. Integreeritud keeletarkvara ja selle rakendused;
  5. Tellitavad arendusprojektid.

Programm eristub eelnenud riiklikust programmist „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)“ selle poolest, et lisaks tarkvaraprototüüpide ja keeleressursside arendamisele pööratakse suurt tähelepanu keeletehnoloogia rakenduste loomisele ja olemasolevate ning loodavate ressursside ning tarkvara kättesaadavaks tegemisele.

Programmi raames loodud keeleressursid ja tarkvaraprototüübid on intellektuaalne omand, mille kasutamist erinevatel eesmärkidel (avalik kasutus, teadustöö, ärirakendus) reguleerivad eri tüüpi litsentsid. Loodud ressursse ja tarkvara hakkab haldama, kättesaadavaks tegema ning litsentsidega tegelema Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK).

Hetkel EKT raames finantseeritavate projektide nimekirja leiate EKT projektide lehelt.

Programmi projektide tihedama suhtluse jaoks on loodud e-postiloend ekt-grupid ät lists punkt ut punkt ee


Tegevused dokumentidega